Цариградски

1 Коринтяни 11:32 Цариградски (BG1871)

Но когато биваме съдени, наказваме се от Господа за да не бъдем осъдени наедно със света.

1 Коринтяни 11

1 Коринтяни 11:24-34