Цариградски

1 Коринтяни 10:16 Цариградски (BG1871)

чашата на благословението която благославяме не е ли причастие на кръвта Христова? Хлябът когото преломяваме не е ли причастие на Христовото тяло?

1 Коринтяни 10

1 Коринтяни 10:7-20